Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

PRIVACY

Naar aanleiding van een eerlijkheid en transparantie, in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving en met name naar de politieke D. decreet nr. 196 van 30 juni 2003 (Privacy Act), aanvullendreal.com informeert u dat de gegevens die u heeft verstrekt, in ieder geval kan worden verwerkt, gelet op de hierboven vermelde bepalingen.
Overeenkomstig artikel 4, lid 1, letter A, van het privacycode voor de behandeling moet worden begrepen: “elke operatie of set van handelingen die met of zonder hulp van elektronische of geautomatiseerde middelen worden verricht met betrekking tot de verzameling, het opnemen, de organisatie , Opslag, verwerking, wijziging, selectie, extractie, vergelijking, gebruik, interconnectie, blokkeren, communiceren, verspreiden, wissen en vernietigen van data “.

Data Controller

Voor “eigenaar” van de verwerking betekent “een natuurlijke persoon, rechtspersoon, openbaar bestuur of enig ander lichaam, vereniging of organisatie die verantwoordelijk is voor beslissingen met betrekking tot de doeleinden en methoden van verwerking van persoonsgegevens, inclusief veiligheid.”

Doel van de behandeling
Supplementreal.com, onder voorbehoud van uw toestemming, mag de verzamelde gegevens, wettelijk en billijk verwerken, gebruiken voor de onderstaande doeleinden:
• de aangeboden diensten aanbieden op sites die door supplementreal.com worden beheerd, hoofdzakelijk gerelateerd aan het verkrijgen van zakelijke voorstellen en de vraag naar webmarketingdiensten;
• de bedrijven te verstrekken met welke supplementreal.com is ingegaan / commerciële overeenkomsten aangaan die nodig zijn voor de door u gevraagde diensten;
• tevreden zijn met het serviceniveau dat wordt aangeboden door supplementreal.com en de bedrijven waarmee supplementreal.com is aangegaan / zal aangaan met handelsovereenkomsten;
• voorstellen voor een nieuwe uitbreiding van de dienst die wordt aangeboden door supplementreal.com en aangeboden door de bedrijven waarmee supplementreal.com is ingegaan / zal gaan in commerciële contracten en in het algemeen voor de klantenbinding;
• commerciële communicatie, het leveren van producten of diensten, het verzenden van reclamemateriaal, het uitvoeren van marktonderzoek door supplementreal.com of andere bedrijven die tot dezelfde groep behoren, via brieven, telefoon, email, enz.
• commerciële communicatie, het leveren van producten of diensten, het verzenden van reclamemateriaal, het uitvoeren van marktonderzoek door derden – waarbij de gegevens kunnen worden overgedragen – via brieven, telefoon, email, enz.
• over het algemeen de verplichtingen van de wet uitvoeren
Supplementreal.com zal niet doorgeven of verwerken van gevoelige gegevens (zoals gegevens over gezondheidsstatus, politieke standpunten, lidmaatschap van politieke partijen en vakbonden).
Wij informeren u dat u vrij bent om te betalen of niet te accepteren voor de verwerking van persoonsgegevens voor bovengenoemde doeleinden. Het is ons echter de taak om u op de hoogte te stellen dat uw weigering om toestemming te nemen dat het onmogelijk maakt de door u aanvaarde dienst door supplementreal.com te verlenen, onder voorbehoud van de bepalingen van art. 7, lid 4 van de Privacywet in geval van zijn verzet tegen de verwerking van persoonsgegevens betreffende hem met het oog op het verzenden van reclame materialen of directe verkoop of voor het verrichten van marktonderzoek of commerciële communicatie.

Categorieën van personen aan wie de gegevens kunnen worden bekendgemaakt
De door u verstrekte gegevens kunnen op grond van bovenstaande doeleinden worden onthuld om:
• Bedrijven die webmarketingdiensten uitvoeren waarmee supplementreal.com is aangegaan / zal aangaan met commerciële afspraken voor de uitvoering van de door jou ontvangen diensten of om de door u gevraagde diensten te verlenen;
• Promotie en commerciële verkoop van diensten aangeboden door hetzelfde bedrijf supplementreal.com in webmarketing en marktonderzoek;
• bedrijven die zich bezighouden met de transmissie, omhulling, transport en sortering van communicatie aan klanten;
• bedrijven die documentatie uitvoeren over relaties met klanten;
• onderzoeksbedrijf: de kwaliteit van de geleverde diensten, klanttevredenheid, enz. Van nieuwe productaanbiedingen;
• bedrijven waarmee supplementreal.com is aangegaan / zal aangaan met commerciële afspraken voor de levering van producten of diensten van dergelijke bedrijven of derden.

Gegevensverwerkingsmodus
Supplementreal.com zorgt voor het gebruik van tools die de absolute veiligheid en vertrouwelijkheid garanderen van persoonlijke gegevens die u verstrekt. De gegevensverwerking kan worden uitgevoerd via handmatig, computer of telecommunicatie om de gegevens op te slaan, te beheren en te verzenden. De site is beveiligd door een firewall die de toegang tot eventuele kwaadaardige en externe aanvallen blokkeert. Bovendien voorkomt de interne besturing van de navigatiesoftware dat de toegang tot de site niet voldoet aan de werkspecificaties.
Om de effectiviteit en toereikendheid van de aangeboden dienst te meten, aanvult addreal.com informatie uit de webbrowser van zijn gebruikers (IP-adres, besturingssysteem) en gebruikt u een technologie oplossing (“cookies”) die de navigatie kan begrijpen. Elke gebruiker heeft de mogelijkheid om het gebruik van “cookies” op elk gewenst moment direct in je browserinstellingen uit te schakelen. Supplementreal.com merkt op dat, in het geval van cookies uit, u niet op alle pagina’s van de sites kunt navigeren.

Overdracht van gegevens in het buitenland
Met inachtneming van de doeleinden en op de aangegeven wijze kunnen de door u verstrekte informatie buiten het nationale grondgebied worden overgedragen, met name – maar niet alleen – naar landen buiten de Europese Unie.

Rechten van
Supplementreal.com, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 7:08 van de Privacywet, stelt u hierbij in kennis dat u het recht heeft:
• het bestaan ​​van persoonsgegevens over u kennen, die in een begrijpelijke vorm aan haar beschikbaar moeten zijn;
• de oorsprong van de gegevens die u betreffen, kennen;
• de doeleinden en behandelingsmethoden kennen;
• de logica die wordt toegepast bij de behandeling die met elektronische instrumenten wordt uitgevoerd, kennen;
• de personen of klassen van personen aan wie de persoonsgegevens kunnen worden bekendgemaakt, kennen;
• bijwerken, rectificatie of integratie van persoonsgegevens die betrekking hebben op u;
• verwijderen, anonymiseren of blokkeren van persoonsgegevens betreffende u, wiens behandeling niet goed geautoriseerd was;
• om legitieme redenen de verwerking van gegevens die betrekking hebben op het doel van de inzameling te verzetten;
• bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens die zijn verstrekt voor het verzenden van reclamemateriaal of voor commerciële informatie.
Om de rechten zoals bedoeld in artikel 7 van het Privacy Code samen te vatten, kan de klant contact opnemen met supplementreal.com overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 van dezelfde code

U vrijwaart hierbij complementreal.com van enige aansprakelijkheid hoegenaamd in verband met de aanvaarding of niet-aanvaarding van de commerciële voorstellen die het antwoord kunnen zijn dat u aanvullend.com zal versturen naar aanleiding van het ‘verzendformulier verzenden’.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.